Tréningový proces

Tréningový proces a koncept mládeže ŠK Slovan

Výchova mladých talentov v Slovane je založená najmä na skúsenostiach a schopnostiach popredných slovenských mládežníckych trénerov. Tí si veľmi dobre uvedomujú, že v mladom veku je výchova hráča nie len o jeho technických schopnostiach, ale aj o hodnotách a tímovom duchu. Naša akadémia práve preto kladie veľký dôraz na to, aby hráči mali vybudované pevné a zdravé sebavedomie, no zároveň im nechýbala pokora a rešpekt k autoritám i súperom. To všetko zabezpečuje najmä vysoká disciplína hráčov. 

Cieľom Slovana je totiž výchova výnimočných osobností a jedinečných futbalistov. To sa dá dosiahnuť jedine čo najefektívnejším využívaním potenciálu mladých hráčov už od útleho detstva. Potrebné je dodržiavať stanovený systém a plynulý prechod z jednej vekovej kategórie do druhej, so systematickou prácou. Mladí futbalisti u nás majú pripravený kvalitný tréningový proces s jednotným herným systémom a diagnostikovaním výkonnosti hráčov. Veľký dôraz sa v tréningovom procese kladie na prácu s loptou a individuálnu technickú vyspelosť hráčov. Postupne, so zvyšujúcim vekom, sa zvyšujú aj nároky na hráčov, aby neustále napredovali.

Top skupina

ŠK Slovan Bratislava zaviedol novinku v podobe futbalovej TOP skupiny. Najlepší hráči jednotlivých vekových kategórii majú spoločný extra tréning, na ktorom špecializovaní tréneri rozvíjajú ich potenciál. Odstraňujú nedostatky a pracujú na zdokonaľovaní jednotlivých herných činností a pohybovej schopnosti. Dôraz sa kladie predovšetkým na zlepšenie technickej vyspelosti futbalistov v práci s loptou.